SimCitys serverstatus

Definitions

Available

Tillgänglig betyder att servern är tillgänglig både för nya och återkommande spelare.

Om en server beskrivs som full kommer du inte kunna spela på den om du inte redan har en sparad stad där. Om du har en sparad stad där är servern tillgänglig.

Maintenance

Vid statusen underhåll pågår underhåll av servern. I startprogrammet finns information om vilka tider som servern kommer vara nere och när underhållet beräknas vara klart.

Antarctica

Tillgänglig för alla spelare.

Asia

Tillgänglig för alla spelare.

Asia 2

Tillgänglig för alla spelare.

Europe East 1

Tillgänglig för alla spelare.

Europe East 2

Tillgänglig för alla spelare.

Europe East 3

Tillgänglig för alla spelare.

Europe East 4

Tillgänglig för alla spelare.

Europe West 1

Tillgänglig för alla spelare.

Europe West 2

Tillgänglig för alla spelare.

Europe West 3

Tillgänglig för alla spelare.

Europe West 4

Tillgänglig för alla spelare.

Europe West 5

Tillgänglig för alla spelare.

Europe West 6

Tillgänglig för alla spelare.

North America East 1

Tillgänglig för alla spelare.

North America East 2

Tillgänglig för alla spelare.

North America East 3

Tillgänglig för alla spelare.

North America East 4

Tillgänglig för alla spelare.

North America West 1

Tillgänglig för alla spelare.

North America West 2

Tillgänglig för alla spelare.

North America West 3

Tillgänglig för alla spelare.

North America West 4

Tillgänglig för alla spelare.

Oceanic

Tillgänglig för alla spelare.

Oceanic 2

Tillgänglig för alla spelare.

Pacific 1

Tillgänglig för alla spelare.

Pacific 2

Tillgänglig för alla spelare.

South America

Tillgänglig för alla spelare.

Test

Tillgänglig för alla spelare.