Submitted by Anonymous (not verified) on Apr 27, 2012
Denmark

Davs SimCity-community! Jeg vil gerne følge i Dan Moskowitz’s fodspor og takke jer for al den positive respons, vi har fået på vores videoer indtil nu. Jeg håber, I har fundet dem både interessante og instruktive.

Som ledende spil-scripter på SimCity har jeg haft æren og fornøjelsen af at skrive store dele af spillets simulation, og jeg står i spidsen for vores meget talentfulde scripter-hold, som skal forsøge at gøre dette til det bedste SimCity-spil til dato. Jeg var også tester på SimCity 4 Rush Hour og har i det hele taget spillet mere SimCity de seneste 20 år end de fleste ville finde normalt.

I denne video vil vi fortælle, hvordan vand-systemet fungerer lige fra oppumpningen af den livgivende væske til videredistributionen til dine tørstige simmere. Dette system gør brug af næsten alle de værktøjer, der er indbygget i vores simulationsmotor, GlassBox: Enheder, kort, agenter, stier og ressourcer.

Når holdet begynder arbejdet med en ny funktion, bruger vi som regel en del tid på research af virkelige eksempler fra både bøger, film, internettet og i vores egne omgivelser. Den indsamlede information giver vi videre til Stone Librande, vores chefdesigner, som derefter koncentrerer hele systemet, så alle de centrale dele og processer kommer med, og forfatter en designbeskrivelse på en side, der kun indeholder de ting, som er virkelig vigtige.

Når det gælder vandet, handler det om, at en enhed (pumpen), samler en ressource (vandet) op fra et kort (grundvandsmagasinet) og sender det af sted på en sti (en vandledning) via en agent (en vandstrøm) i et stabilt tempo til forbrugerne. For at det kan lade sig gøre, har vi skabt et enkelt regelsæt, som er med til at styre hvert enkelt trin og tilføjer forskellige muligheder, så vores justeringsdesigner fx let kan ændre på, hvor meget vand, der pumpes op, hvor ofte det sendes af sted, og hvor meget der forbruges i de enkelte bygninger. På den måde kan vi bedre skabe variation, så en almindelig bygning måske bruger et par hundrede liter vand på en dag og en stor fabrik meget mere.

Fra og med SimCity 2000 har spillerne skullet lægge deres vandledninger uafhængigt af andre netværk og har på den måde måttet gentage de samme mønstre igen og igen i hver enkelt by. I dette SimCity bliver vandledninger, ligesom i virkeligheden, lagt under dine veje og gader, så du kan koncentrere dig om at styre systemet på et mere overordnet plan.

Vi har denne gang også ændret jordforureningens effekt på dit vand-system. I stedet for blot at reducere mængden af det vand, dine pumper og tårne hiver op fra jorden, vil forureningen nu blive pumpet med ferskvandet i form af ”bakterier” og ud til dine simmere, som bliver syge, hvis de drikker for meget af det. Syge simmere er ikke meget bevendt og bliver i stedet en belastning for din økonomi, indtil du får bygget et hospital, der kan kurere dem. En sund simmer er en produktiv simmer.

Det vil også blive langt lettere at finde ud af, hvad der foregår under jordens overflade i dette SimCity både ved hjælp af terrænets farve og den grafisk fantastiske lagopbygning. Grundvandsspejlet tegnes som grønt i terrænet, og det mørkeblå lag indikerer, hvor der er masser af vand, mens den brune farve viser, hvor forureningen nærmer sig. Ligeledes vil mængden af vand og dets farve variere i vandtårnene efter de præcis samme parametre.

Det var alt for nu! Kig snart forbi igen for at se den næste video, hvor vi vil snakke ild. Det bliver hot!

Author: 
Guillaume Pierre
Date: 
Friday, April 27, 2012 - 08:30
Category: 
Friendly id: 
vand_overalt_DK
Weight: 
0

Comments

Vand er vigtigt, og derfor bør du altid have en øje på forurening. :-)
Eller du vil fortryde det. **Grine** >^+*<

Mere

TILFØJ NY KOMMENTAR

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Tilmeld